Contact|

Praktijkgericht Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is een aanpak en werkwijze dat start met een vraag vanuit een werkveld. Praktijkgericht onderzoek is kwalitatief onderzoek.

Wijkteams, gezondheidscentra, woningbouwcorporaties, gebruikersgroepen, midden- en kleinbedrijf, gemeenten : het is een willekeurige greep uit organisaties en bedrijven die in hun werk op problemen stuiten of iets nieuws willen gaan verkennen. Praktijkgericht onderzoek ligt dan voor de hand.

Het resultaat van praktijkgericht onderzoek is dat er nieuwe kennis ontstaat om met geformuleerde problemen en vraagstellingen om te gaan .

Hogescholen hebben van praktijkgericht onderzoek – onder meer via de lectoraten – een speerpunt gemaakt, maar daarnaast staat het uiteraard een ieder vrij om met onderzoeksvragen aan de slag te gaan.

Onderzoekskennis.nl geeft een overzicht van boeken, bladen, kennisbanken en opleidingen om praktijkgericht onderzoek te faciliteren.

Of het nu gaat om de basis van praktijkgericht onderzoek, projectmatig werken, participatief actie-onderzoek, creatieve technieken, gespreksvoering of goede voorbeelden: onderzoekskennis.nl biedt een ingang op basis van de inbreng van uitgeverij SWP.