Contact|

Praktisch relevant onderzoek: hoe doe je dat?

Handleiding voor onderzoek in de sociale wetenschappen

ISBN: 9789085602620
176 pagina's

Prijs: € 29,9
Bestel aantal:

Omschrijving

Wat een plezier! Dit boek over onderzoek dat je aan het denken zet over de sociale wetenschappen en je aan de hand van voorbeelden en anekdotes doet verbazen over de methoden en technieken van onderzoek die daarin worden gebruikt. Er komen onderwerpen aan bod, zoals:

 • Welke opvattingen zijn er over wetenschap?
 • Waarom is de huidige opvatting over wetenschap sterk aan het veranderen?
 • Hoe beoordeel je een onderzoek nu de inzichten over wetenschap veranderen?
 • Hoe schrijf je een onderzoeksvoorstel? Hoe schrijf je een onderzoek?
 • Hoe analyseer je een praktisch vraagstuk?
 • Hoe pas je dataverzamelingstechnieken toe, zoals vragenlijsten, interviews en observatie?
 • Hoe trek je een selecte steekproef? En hoe een aselecte steekproef?  
 • Hoe analyseer je de gegevens die je verzamelt in een onderzoek?

Bij het bespreken van deze onderwerpen staat de discussie centraal. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de ‘oude’ manier van onderzoek doen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de in opkomst zijnde ‘nieuwe’ manier van onderzoek doen? Wat is de waarde van statistieken, zoals ‘de opleiding van de ouders is van invloed op de schoolprestaties van het kind’? Welke zaken behoren tot de zogeheten ‘hidden secrets of science’? Dat laatste wil zeggen: welke zaken worden niet of nauwelijks besproken in een onderzoeksverslag, maar sturen wél de resultaten van een onderzoek?

Dit boek is een must-read voor iedereen die:

 • kritisch wil leren denken over onderzoek;
 • zélf wil leren een onderzoek op te zetten en uit te voeren;
 • onderzoek moet beoordelen.

Paul Delnooz heeft in vele landen van Europa les gegeven in onderzoek. Soms óók daarbuiten, zoals Curaçao en Bali. Door de jaren heen is hij steeds vaker gevraagd om docenten te trainen op het gebied van onderzoek; opleidingen te accrediteren, promovendi te begeleiden en lezingen te geven. Zijn kennis en ervaring op het gebied van onderzoek is dan ook immens groot. Er wordt van hem gezegd: “Deze man geeft geen colleges in onderzoek. Hij is onderzoek”