Contact|

Praktijkgericht onderzoek (SOZIO-special)

Opleiding en werk

ISBN: 9789085602378
120 pagina's

Prijs: € 14,95
Bestel aantal:

Omschrijving

Praktijkgericht onderzoek is een samenspel tussen praktijk en wetenschap. Vanuit een vraag of probleem uit het werkveld en/of de professionele praktijk gaan hogescholen of professionals op zoek naar kennis, inzichten, producten en diensten die bijvoorbeeld bijdragen aan nieuwe methoden of verbetering van bestaande werkprocessen. 

Praktijkgericht onderzoek is per definitie kwalitatief (participatief) onderzoek of zelfs actiegericht waarbij samengewerkt wordt met de klantgroep.

Er is flink wat kennis beschikbaar over de opzet en aanpak van praktijkgericht onderzoek en in deze special komen nadrukkelijk uitwerkingen in de praktijk aan de orde. Voorbeelden van goed uitgevoerde praktijkonderzoeken waarbij ook de do's and dont's aan de orde zijn. Wat was het probleem, hoe is het onderzoeksdesign, hoe is de samenstelling van het team en hoe verliep het proces. Het doel van deze special is leren van gevallen en daarbij het nut van de reconstructie van casuïstiek. 

In deze editie lees je onder andere:

  • ‘Hoe drukker je het hebt, hoe belangrijker het is om te vertragen en te onderzoeken wat er speelt’
  • De belevingswereld van personen met dementie
  • Normatieve professionaliteit in praktijkgericht onderzoek
  • Werken aan een betere aanpak van huiselijk geweld
  • Ongewenst contactverlies tussen ouder en kind
  • Participatief Actieonderzoek in de residentiële jeugdhulp
  • Samen ontwikkelen en leren voor betere gezondheid in de wijk
  • Interdisciplinair samenwerken en ontschotting in het sociale domein; het kan echt!
  • Werken in de jeugdzorg, wie doet dat nog?
  • Vakmanschap van sociale wijkteams onderzoek je met de voeten in de klei

Deze dikke editie van zo'n 120 pagina's wil je niet missen!

Bij afname van meerdere exemplaren geldt er een staffelkorting:

Vanaf 10 exx. €12,95
Vanaf 50 exx. €10,95
Vanaf 100 exx. €9,95
Vanaf 250 exx. €8,95
Voor bestellingen vanaf 10 exemplaren: mail deze, met vermelding van je adres aan marketing@mailswp.com.


Overige kennisbronnen