Contact|

Gespreksvaardig in social work en ggz

Speelvelden voor communicatie

ISBN: 9789085602057
200 pagina's

Prijs: € 31
Bestel aantal:

Omschrijving

Voor het voeren van gesprekken met cliënten is een goede communicatie van groot belang. Als hulpverlener weet je dat een veilige relatie, gelijkwaardig contact maken vanuit een open belangstellende houding een basisvoorwaarde is. Echter is het ook belangrijk dat het gesprek een structuur heeft, zodat je niet verzandt in het verhaal. Gespreksvaardig in social work en ggz biedt hiervoor een flexibele methode.

De methode is het H-model, met vijf speelvelden om samen met je cliënt op onderzoek uit te gaan. De speelvelden zijn geïllustreerd met tekeningen.
Hiermee nodigen de auteurs je uit om taal te ondersteunen met beelden. Ieder speelveld biedt een eigen perspectief aan de cliënt om een problematische situatie te verkennen, hulpbronnen te vinden en haalbare stappen te zetten. Verder komen ook de gebruikelijke gespreksvaardigheden aan de orde in dit boek.

De methode is bruikbaar voor het brede veld van sociaal werk en voor psychologen, FACT, ggz-agogen, poh-ggz, artsen, leerkrachten, coaches en dergelijke.

Sonja Ehlers is onder andere orthopedagoog en jarenlang docent praktisch pedagogische gezinsbegeleiding. Alfred Volkers is trainer/coach/supervisor en werkt al vele jaren in de jeugdzorg. De illustraties zijn van Wilna van den Heuvel. Zij is kunstenaar, docent sociaal werk en supervisor.