Contact|

Het IQ en de intelligentie

De illusie van meten

ISBN: 9789085600770
144 pagina's

Prijs: € 19,95
Bestel aantal:

Omschrijving

Paul Stoffer MSc & ir. Norbert Groot:

"Het genie Alfred Binet uit de negentiende eeuw is de grondlegger van het psychologisch onderzoeken van de intelligentie. De intelligentietests van de eenentwintigste eeuw behelzen nog steeds de subtests die hij ontwierp.

In Het IQ en de intelligentie neemt Martine Delfos ons mee naar de psychologische geboorte van het onderzoeken van intelligentie bij Alfred Binet, aan het einde van de negentiende eeuw. Vanaf daar maken we een onwaarschijnlijke, indrukwekkende en fascinerende psychologische en historische reis, waarbij het opsporen van zwakke plekken bij leerlingen via de intelligentietests en het IQ al snel verwijderd raakten van de oorspronkelijke visie van Binet. Zwakke kanten ontdekken, daarvan de oorsprong onderzoeken en het begeleiden van die zwaktes verandert in het selecteren van mensen op intelligentie. Maar kan dat wel? Meten we wel wat we denken te meten en kennen we de gevolgen? Na honderd jaar onderzoek is het antwoord: nee!

Vanuit een historisch perspectief kijkt Martine Delfos naar het IQ en de intelligentietest om de lastigheden in het heden beter te begrijpen. Daarbij wekt zij Alfred Binet, als belangrijke pionier, weer tot leven, waardoor een honderd jaar oud inzicht opnieuw, of zelfs voor het eerst, kan worden begrepen. De ervaren kennis van toen gaat zo niet verloren maar herleeft. Al meer dan honderd jaar heeft wetenschappelijk onderzoek bewezen dat wat Alfred Binet beweerde, wetenschappelijk gezien juist is. Meer dan honderd jaar na zijn dood heeft honderd jaar evidence-based onderzoek bewezen dat de intelligentietest niet de intelligentie meet en de IQ-score geen maat is voor intelligentie.

Vanuit haar eigen overstijgende inzicht en denken, wordt een waarde blootgelegd in wat denkers en wetenschappers voor ons al hebben bedacht. En niet zonder belangrijke reden, want de dwaling blijft zich voortzetten rond het overgeneraliseren van testuitslagen, het foutief diagnosticeren van verstandelijke beperking en het diagnosticeren van de intelligentie van mensen met autisme. Dit heeft tot gevolg dat deze mensen verkommeren doordat niet wordt aangesloten bij hun mogelijkheden. Het is de aanleiding geweest om dit belangrijke boek te schrijven. Het is de hoogste tijd om niet langer de ogen te sluiten, maar de waarheid onder ogen te zien en een nieuwe manier van intelligentieonderzoek te ontwikkelen, waarvoor de eerste schreden al zijn gezet."

Het IQ en de intelligentie is deel 19 van de PICOWO-serie, wetenschappelijke onderzoeken met theorieën en modellen ontwikkeld vanuit het Psychologisch Instituut voor Consultatie, Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (PICOWO).

Informatie over Martine Delfos en haar werk: www.mdelfos.nl

In de media

Recensies

"Het boek is een soort geschiedenisles en dat concept werkt prima om meer inzicht te krijgen. Aan de hand van de psycholoog/pedagoog Vygotski hint ze ook naar een alternatieve manier van testen waarbij de oorspronkelijke bedoeling van Binet wordt teruggepakt en er getest wordt om iemand te helpen groeien in plaats van die alleen maar te classificeren. Wie dit boekje leest, za l nooit meer hetzelfde naar 10-tests kijken. Dit alleen al maakt het een aanrader voor elke sociale professional!"
- Uit een recensie van Vakblad Sociaal Werk (#4 2021)

"Dit boek is aan te raden voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp intelligentie en IQ. Cliënten in de ggz die getest (willen) worden kunnen door dit boek beter plaatsen wat de waarde ervan is. In mijn praktijk, waar ik vooral hoogbegaafden zie, is het vaak een dilemma om je te laten testen. (…)Voor hulpverleners wil ik het belang om dit boek te lezen extra benadrukken, we zijn gewend geraakt aan de ogenschijnlijke betrouwbaarheid van een IQ-score en de zwaarwegende gevolgen hiervan. Uit de praktijk weet ik dat, met de informatie uit boek in gedachten, de testen niet altijd op een goed moment worden ingezet."
Recensie Instituut Hoogbegaafdheid volwassenen 
(oktober, 2020)

''(...)Het boek van Delfos is zeer toegankelijk geschreven. Je krijgt een goed beeld van de ontwikkeling van IQ-tests en het denken over intelligentie. Delfos bouwt een sterk betoog op. Je kunt haast niet anders concluderen dan dat de geschiedenis van de IQ-test de geschiedenis is van een misverstand.(...)''
- Gert de Graaf, recensie uit Down+Up