Contact|

Handboek praktijkgericht onderzoek

zorg, welzijn, wonen en werken

ISBN: 9789088506864
416 pagina's

Prijs: € 42,95
Bestel aantal:

Omschrijving

Een compleet en actueel handboek voor het doen van praktijkgericht onderzoek in zorg, welzijn, werken en wonen. Het boek sluit aan bij de opvattingen van lectoren in het hbo en de Vereniging Hogescholen. Dit handboek beschrijft alle facetten van praktijkgericht onderzoek: achtergronden, methoden & technieken en processen. De voorbeelden uit de beroepspraktijk, de handvatten en de praktische aanwijzingen maken het boek meteen geschikt voor het doen van praktijkgericht onderzoek.

Op de ondersteunende website www.onderzoekzorgenwelzijn.nl vindt u extra handreikingen en handvatten om met het boek aan de slag te gaan, zoals vragen en opdrachten, aanvullende verdiepende informatie en onderwijsmateriaal voor docenten.

Artikel in Sociologie Magazine, juni 2015

Recensie

"Het boek sluit aan bij de opvattingen van lectoren en docenten in het hbo, geeft inzicht in de actuele discussies over praktijkgericht onderzoek en neemt duidelijke standpunten in. Handboek praktijkgericht onderzoek is daarmee uitermate geschikt voor studenten en beroepsbeoefenaren in de werkvelden zorg, welzijn, werken en wonen."
- Uit een recensie van Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogen.